Styrelse och valberedning

Här finner du kontaktuppgifter till styrelsen, valberedningen och mässgruppen.

 

Styrelse 2019/2020

Ordförande 

Bengt-Arne Gustafsson

ordforande@reikiforbundet.se 

Vice ordförande 

Anna-Sofia Giese Vesterlund

annasofia@kansla.nu  

Kassör 

Ellinor Bohman  

kassor@reikiforbundet.se  

 

 

 

Sekreterare 

Mi Norin

sekreterare@reikiforbundet.se  

 

 

 

Utvecklingssamordnare

Ellinor Häggström

 

 

 

Ansvarig för hemsidans teknik

 Michele Nobis

webmaster@reikiforbundet.se 

 

 

Ansvarig för hemsidans innehåll, nyhetsbrev och blogg

Tina Berglund

 

Medlemsansvarig 

Anna Eriksson

medlemsansvarig@reikiforbundet.se 

 

Mässansvarig

Anne Ninnas

anne@phoenixacademy.se 

 

Suppleant:

Angela Aylward

 

 

 

 

Valberedning

Ann Gripenlöf

Anki Josefsson Holmström

 

 Mässgrupp

Anne Ninnas     

anne@phoenixacademy.se

072-204 34 60 

 

Michele Nobis 

Marie Sandelius
Nina Åström

 

Marie Hedfors

 

 

 

Hedersmedlemmar

Vid årsmötet 2016 valdes dessa två personer till hedersmedlemmar. Personerna har varit verksamma i Reikiförbundet under en lång tid och haft en bestående påverkan både på inom Reikisverige och Reikiförbundet. 

 

Gun Moss Bjerling, secourong.com

 

Lilliann Gustavsson, reikicentrum.se