Styrelse och valberedning

Här finner du kontaktuppgifter till styrelsen, valberedningen och mässgruppen.

Hej!

Vi söker dig som vill påverka och göra skillnad för Reikin i Sverige. Det kan du göra genom att engagera dig i Förenade Reikiförbundet.

Den 9-10 maj är det årsmöte i Reikiförbundet och några styrelseposter ska tillsättas. Så nu söker vi engagerade medlemmar som vill bidra genom att vara med i styrelsen eller i den arbetsgrupp som jobbar med mässor.

Under verksamhetsåret 2020/2021 behöver vi byta plattform för hemsidan. Om du är tekniskt lagd och tycker det är kul med text och hemsidesstruktur, är du extra välkommen! Men allt intresse är uppskattat. Vi söker Reikiutövare med kompetenser som kan göra gott för alla våra medlemmar.

Reikiförbundet vill höja medvetenheten om Reiki till nästa nivå. Ett av de uppdrag som ska tillsättas är rollen som utvecklingssamordnare. Vi söker också dig som tycker om att skriva tester till nyhetsbrev, blogg, hemsida med mera.

Du har verkligen möjlighet att synas i Reikisammanhang och det kan vara givande på många olika sätt, beroende på hur du själv vill utvecklas.

Styrelsearbetet sker till stor del i arbetsgrupper. Digitala möten hålles varje månad via Zoom (10 månader av 12) samt två fysiska möten och ett årsmöte.

Om du vill vara en av de som leder Reikin i Sverige framåt kommer du att älska ditt uppdrag. Arbetet är berikande på många plan. Hör av dig till valberedningen för att anmäla ditt intresse eller för att ta reda på mer

Ann Gripenlöf info@dragonflyutveckling.se eller Anki Josefsson Holmström anki@assent.se


Styrelse 2019/2020

Ordförande 

Bengt-Arne Gustafsson

ordforande@reikiforbundet.se

 

Vice ordförande 

Anna-Sofia Giese Vesterlund

annasofia@kansla.nu

 

Kassör 

Marita Knutsson

kassor@reikiforbundet.se

 

Kassörsuppleant

 

 

Sekreterare 

Mi Norin

sekreterare@reikiforbundet.se 

 

Sekreterarsuppleant 

 

 

Utvecklingssamordnare

 

 

 

Ansvarig för hemsidans teknik

 

 

Ansvarig för hemsidans innehåll, nyhetsbrev och blogg

 

 

 

Medlemsansvarig 

Sara Swärdkrantz

medlemsansvarig@reikiforbundet.se 

 

Mässansvarig

Anne Ninnas

anne@phoenixacademy.se

072-204 34 60

 

 

 

 

 

 

 

Valberedning

Ann Gripenlöf

Anki Josefsson Holmström

 

 Mässgrupp

Anne Ninnas     

anne@phoenixacademy.se

072-204 34 60

 

 

 

 

Ann Gripenlöf
info@dragonflyutveckling.se
070-629 03 44

Eva Carlsson
 
070-715 93 62

 

Marie Sandelius
Nina Åström

Marie Graveleij Frisk

 

 

Hedersmedlemmar

Vid årsmötet 2016 valdes dessa två personer till hedersmedlemmar. Personerna har varit verksamma i Reikiförbundet under en lång tid och haft en bestående påverkan både på inom Reikisverige och Reikiförbundet. 

 

Gun Moss Bjerling, secourong.com

 

Lilliann Gustavsson, reikicentrum.se