Usui/HolyFire III ART/Reikimaster, i Göteborg

Detta är lärarkursen, men även om man inte vill lära ut har man mycket stor nytta av kursen. Du invigs till Holy Fire® III, som är en kraftfullt helande och vägledande energi. Första dagen inkluderar Avancerad Reikikurs. Kursen är på tre dagar. Efter avslutad kurs ingår tre Reikiträffar och support efter behov. Läs mer här: http://secourong.com/kurser-moten/reiki-master/