Studier kring Reiki som smärtlindring

Flera studier visar att Reiki är en effektiv metod att sänka smärtnivåerna i kroppen.

Denna sektion är under utveckling. Fler studier och forskningsområden kommer att läggas till efter hand.

Healing som Terapi: ökat välbefinnande vid fibromyalgi?

Agostinetto (f.d.) Grossi, C (2001)

Psykologiuppsats, 10 p. Borås Högskola: Institutionen för pedagogik. Sjukskötersketidningen 2003 nr 6, 2004 nr 1 och 2.
Både healing och jämförelsemetoden Taktil Massage gav ökat välbefinnande på flera områden.

Ladda ner studien


Reiki for the Treatment of Fibromyalgia

Assefi, N., Bogart, A., Goldberg, J. & Buchwald, D. (2008)

Journal of Alternative & Complementary Medicine, 14(9), 1115-1122.

Varken beröring eller Reiki visade på signifikanta förbättringar.


Comparison of Physical Therapy with Energy Healing for Improving Range of Motion in Subjects with Restricted Shoulder Mobility

Baldwin A.L, Fullmer K. & Schwartz G.E. (2013). Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, artikel ID: 329731.

Vid axelsmärta skapar 10 minuter Reiki lika bra resultat som sjukgymnastisk behandling.

Läs hela studien

Reiki reducerar smärtupplevelsen och leder till högre välbefinnande.