Forskning kring Reiki

 

Just nu bedrivs det forskning om Reiki i Sydamerika, Indien, Spanien, Australien, Frankrike, England och USA. I England och USA bedrivs forskning på sjukhus av utbildad sjukvårdspersonal.  

Än är studierna för få för att ge några säkra slutsatser. Men flera studier har visat att Reiki reducerar smärta. Andra studier, gjorda på äldre personer på hospis, visar på ökat välmående efter behandling. I ett annat äldreboende blev de äldre klarare i huvudet och piggare i kroppen efter Reikibehandlingar. 

I USA används Reiki i sjukvården före och efter operation för att minska antalet komplikationer. I samma land används Reiki också för att minska stress och illamående under graviditet. I England används Reiki för att hjälpa cancerpatienter att hantera känslomässig stress och för att stärka kropp och psyke. 

I Sverige finns flera entusiaster som är insatta i forskning kring Reiki och här nedan länkas till sidor med mer information:

Gun Moss Bjerlings forskningssida

Sofie Johansson Annergrens forskningssida

Det finns intresse av att forska om Reiki och fler förstudier har gett intressanta resultat.