Stöd förbundets arbete genom att bli medlem du också!

Det finns två typer av medlemskap:

 • Ordinarie medlem, du har gått en grundkurs i Reiki, men behöver inte vara professionell utövare. Som medlem i Förenade Reikiförbundet kan du som är utövare visa dina kontaktuppgifter och få tillgång till förbundets officiella informationsmaterial
 • Plusmedlem, du som är lärare/master får dessutom tillgång till att annonsera dina kurser här på hemsidan och i Facebookgruppen.

 

Medlemsavgiften gäller ett år framåt från den dag avgiften betalas in, därefter förnyas medlemskapet automatiskt fram till det att du säger upp det genom att gällande medlemsavgift dras från det kort du angav vid senaste betalningen.


Ordinarie medlem

  • Du stödjer Reikiförbundets arbete med att göra Reiki till en etablerad behandlingsform
  • Möter och diskuterar med andra Reikiutövare på vår Facebooksida (det finns även en speciell grupp för Reikimastrar)
  • Är välkommen att vara med i vårt gemensamma Reikiskick 7-7-7
  • Bli synlig under våra utövare
  • Få tillgång till informationsmaterial mm.
  • Får vårt nyhetsbrev
  • Kan teckna företagsförsäkring till förmånligt pris
  • Är välkommen till årsmötet
350 kr/år Bli medlem

Plusmedlem

  • Du stödjer Reikiförbundets arbete med att göra Reiki till en etablerad behandlingsform
  • Möter och diskuterar med andra Reikiutövare på vår Facebooksida (det finns även en speciell grupp för Reikimastrar)
  • Är välkommen att vara med i vårt gemensamma Reikiskick 7-7-7
  • Bli synlig under våra utövare
  • Få tillgång till informationsmaterial mm.
  • Får marknadsföra dina egna kurser på hemsidan
  • Får marknadsföra kurser och annat Reikirelaterat innehåll på vår Facebooksida
  • Får vårt nyhetsbrev
  • Kan teckna företagsförsäkring till förmånligt pris
  • Är välkommen till årsmötet
600 kr/år Bli medlem

Ordinarie medlem - 350 kr/år

Som ordinarie medlem kan du

 • välja att publicera dina kontaktuppgifter som Reikiutövare (namn, eventuellt företagsnamn, telefonnummer, eventuell hemsida och e-postadress) för att marknadsföra dina behandlingar. Visas länsvis på sidan ”Våra utövare”.
 • när som helst logga in och ändra dina kontaktuppgifter. 
 • ladda ner filer, såsom Reikiförbundets logo, officiella blanketter och informationsmaterial.

Plusmedlem - 600 kr/år

(350 kr medlemsavgift + 250 kr för annonsering)

Som plusmedlem kan du, utöver ordinarie medlemsförmåner

 • lägga in dina Reikikurser som presenteras länsvis på sidan ”Reikiutbildningar” (kursens namn, tid och plats, lärarens namn (inklusive eventuellt företagsnamn, hemsida och telefonnummer)
 • marknadsföra dina kurser på Reikiförbundets Facebook-sida.