Stärker kroppens egen förmåga att läka och återställa sig

Reiki är effektiv och modern behandlingsmetod med japanska rötter. Reiki kan användas vid stress och smärta, men den är även effektiv i många andra sammanhang. 

Reiki aktiverar och stimulerar kroppens egna naturliga förmåga att läka och återställa sig. Efter en behandling brukar man känna sig både avslappnad och fylld med energi på samma gång – en mycket behaglig upplevelse för både kropp och själ.

Lär dig mer om Reiki
Hitta en utövare

 

Reiki som en naturlig del i samhället

Förenade Reikiförbundet i Sverige verkar för Reikiutövare samt för att Reiki ska vara en naturlig del i vårt samhälle. I USA, Frankrike, England och flera andra europeiska länder kan man få Reiki på vanliga sjukhus som komplement till exempelvis cancerbehandling. I Sverige används Reikin framförallt som en teknik för att hantera stress. 

Ett av Reikiförbundets viktigaste mål är att Reiki ska vara en godkänd komplementär behandlingsform, utöver dess nuvarande status som rehabiliterande friskvård. Detta vill vi göra genom att samla och sprida information om, samt initiera adekvat forskning kring Reiki i olika sammanhang.

Reikiförbundet är även ett samarbetsorgan som välkomnar alla Reikiutövare i Sverige, oavsett vilken inriktning du är aktiv inom. Som medlem kan du bland annat marknadsföra dina Reikibehandlingar och Reikikurser, samt få tillgång till Reikiförbundets officiella informationsmaterial. Vi behöver dig som medlem för att öka kunskapsspridningen om Reiki. Ju fler vi blir desto större blir vår gemensamma erfarenhet.

Reiki är en modern och effektiv behandlingsform, vars rötter funnits i tusentals år

Bli medlem i Reikiförbundet!

Vi har två varianter av medlemskap, en för dig som är utövare och en för dig som dessutom är lärare/master och vill ha ytterligare möjligheter.

Ordinarie medlem

 • Du stödjer Reikiförbundets arbete med att göra Reiki till en etablerad behandlingsform
 • Möter och diskuterar med andra Reikiutövare på vår Facebooksida (det finns även en speciell grupp för Reikimastrar)
 • Är välkommen att vara med i vårt gemensamma Reikiskick 7-7-7
 • Bli synlig under våra utövare
 • Få tillgång till informationsmaterial mm. 
 • Får vårt nyhetsbrev
 • Kan teckna företagsförsäkring till förmånligt pris
 • Är välkommen till årsmötet

Plusmedlem

 • Du stödjer Reikiförbundets arbete med att göra Reiki till en etablerad behandlingsform
 • Möter och diskuterar med andra Reikiutövare på vår Facebooksida (det finns även en speciell grupp för Reikimastrar)
 • Är välkommen att vara med i vårt gemensamma Reikiskick 7-7-7
 • Bli synlig under våra utövare
 • Få tillgång till informationsmaterial mm.
 • Får marknadsföra dina egna kurser på hemsidan
 • Får marknadsföra kurser och annat Reikirelaterat innehåll på vår Facebooksida
 • Får vårt nyhetsbrev
 • Kan teckna företagsförsäkring till förmånligt pris
 • Är välkommen till årsmötet
Om våra medlemskap

Hjälp oss sprida kunskap om Reiki och att göra Reiki till en naturlig del i samhället - bli medlem idag!